Portes / puertas

Es fan conversions de portes normals en portes corredises (sempre i quan es pugi fer).

Se convierten puertas normales en puertas correderas (siempre que se pueda hacer)

 Porta de faig que hem convertit en porta corredissa per un bany. Puerta de haya que hemos convertido en puerta corredera para un baño

També es podem fer a mida i col.locar com el client vulgui els vidres, tan de portes d’entrada com portes vidrieres per menjador, cuina…

Tambien podemos hacemos hacer a medida, la colocación según el cliente desee de vidrios en puertas de entrada como en vidrieras….

 N’aquest cas el client només volia posar 3 vidres a la porta i amb aquesta estructura i es van posar aixi a la cuina i el menjador.

En este caso el cliente solo queria colocar 3 vidrios en la puerta y con esta estructura. Se colocaron en las puertas de cocina y comedor.

A una porta d’entrada, es va reconvertir el tancament per donar mes seguretat i el mateix temps es va folrar del mateix material que el resta de portes de la vivenda interiorment perque no hagués diferències de color.

Esta puerta de entrada se forró con el mismo material que el resto de puertas de interior para que no se notase la diferencia y tambien se hizo una reconversión de la cerradura para mas protección.


Otra puerta de entrada con lacado igual a las interiores y por afuera del mismo tono que las de las viviendas de esa planta